Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Investiční zprostředkovatelé

Investiční zprostředkovatelé nabízející a poskytující investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ("ZPKT") případně vykonávající distribuci důchodového a doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření ("ZDS") a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření ("ZDPS") jsou povinni zajistit výkon průběžné vnitřní kontroly - compliance ve společnosti. 

COMPLY nabízí všem typům investičních zprostředkovatelů externí výkon služby compliance, která zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů investičního zprostředkovatele (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Vytvoření a průběžná aktualizace klientské dokumentace (povinné informace / investiční dotazník / záznam z jednání) investičního zprostředkovatele pro řádné poskytování investičních služeb, případně distribuci důchodového a doplňkového penzijního spoření.
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při poskytování investičních služeb a distribuci důchodového a doplňkového penzijního spoření a fungování řídicího a kontrolního systému investičního zprostředkovatele.
 • Školení zaměstnanců a spolupracujících vázaných zástupců.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, registrační řízení, aj.)
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací zákazníků investičního zprostředkovatele.
 • Koordinace vyřizování intervencí obchodníků s cennými papíry, investičních a penzijních společností.
 • Participace na řešení sporů u finančního arbitra.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům investičního zprostředkovatele.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost investičního zprostředkovatele.
 • Komunikace s compliance oddělením spolupracujícího obchodníka s cennými papíry, banky, investiční společnosti nebo penzijní společnosti.

 

REGULATORNÍ AUDIT

COMPLY zajistí vstupní regulatorní audit investičního zprostředkovatele. Jeho předmětem bude kontrola plnění všech zákonných povinností a předpokladů investičního zprostředkovatele. Výstupem z auditu je závěrečná zpráva obsahující přehled zjistěných nedostatků v činnosti investičního zprostředkovatele a doporučení vhodných opatření k nápravě. 

KONTROLA ČNB 

Máte obavu z kontroly ČNB?

COMPLY má bohaté zkušenosti s prováděním státních kontrol ČNB u investičních zprostředkovatelů. V případě, že chcete využít našich zkušeností a eliminovat možná rizika pro vaši společnost z důvodu nedodřžení zákonných povinností, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme kontrolu a přípravu podkladů požadovaných ČNB, připravíme vaše pracovníky na kontrolu na místě a zajistíme vše ostatní pro rychlý a nekomplikovaný průběh kontroly. 


Compliance test Investičního zprostředkovatele

Nejste si jisti, zdali vaše společnost splňuje všechny zákonné povinnosti?

Odpovědí na tuto otázku vám může být vyplnění našeho jednoduchého compliance testu.

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———
Znáte řádně povinnosti investičního zprostředkovatele? Ověřte si vaše znalosti povinností investičního zprostředkovatele stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT") a navazujících právních předpisů. Výsledek testu Vám bude po jeho vyplnění ihned odeslán.
Otázka 1 Který z následujících předpokladů nemusí splňovat právnická osoba zaregistrovaná jako investiční zprostředkovatel?
Otázka 2 Investiční zprostředkovatel - právnická osoba nemá povinnost informovat ČNB o:
Otázka 3 Jaké služby nemůže poskytovat investiční zprostředkovatel:
Otázka 4 Investiční zprostředkovatel není povinen:
Otázka 5 Mezi pravidla jednání investičního zprostředkovatele, pro kterého vázaný zástupce vykonává činnost investičního zprostředkovatele, nepatří:
Otázka 6 Vázaný zástupce, který poskytuje investiční služby, musí minimálně splňovat následující předpoklady:
Otázka 7 Za dodržování pravidel jednání vázaného zástupce vůči zákazníkovi odpovídá:
Otázka 8 Investiční zprostředkovatel smí dle ZPKT přijímat a předávat pokyny k těmto investičním nástrojům:
Otázka 9 Součástí evidence investičního zprostředkovatele (tzv. investičního deníku) dle ZPKT není:
Otázka 10 Investiční poradce nemusí mít odborné znalosti v oblasti:
Děkujeme Vám za vyplnění testu. Nyní nám můžete odeslat Vaše odpovědi...

Odpovíme e-mailem

———