Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


O Společnosti

Společnost COMPLY F&L s.r.o. (COMPLY) byla založena v roce 2010 se záměrem poskytovat profesionální služby compliance a vnitřního auditu všem typům finančních institucí poskytujících služby v České republice (investiční zprostředkovatelé / pojišťovací zprostředkovatelé / investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry / banky / platební instituce / instituce elektronických peněz a další).

V současné době COMPLY poskytuje svoje služby desítkám společností poskytujícím finanční služby v České republice.

Jaké jsou přínosy spolupráce s COMPLY ?

  • Zajištění odborného výkonu vnitřní kontroly ve finanční instituci.
  • Jistota, že činnost finanční instituce je v souladu s platnými právními předpisy a oficiálními stanovisky ČNB.
  • Eliminace rizika sankce ze strany ČNB či náhrady škody klientovi.
  • Možnost plně se věnovat pouze obchodní činnosti finanční instituce.

COMPLIANCE

Průběžná nezávislá vnitřní kontrola ve finanční instituci, jejímž cílem je zajistit dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů finanční instituce. 

VNITŘNÍ AUDIT

Nezávislá, objektivní ujišťovací činnost zaměřená na odhalování nedostatků a rizik ve finanční instituci, která předkládá doporučení k zajištění nápravy zjištěných nedostatků a eliminaci rizik a dohlíží na jejich realizaci. 

NÁŠ TÝM

Všichni naši odborníci splňují předpoklady stanovené vyhláškou České národní banky pro výkon compliance a vnitřního auditu.


———
———