Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Informace o zahájení přípravy na příjem žádostí o zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů prostřednictvím nového systému REGIS

ISPOZ bude následně k okamžiku spuštění systému REGIS ukončen. Systém REGIS bude stejně jako ISPOZ přijímat jak individuální žádosti, tak i žádosti hromadné. Hromadné žádosti budou jako doposud přijímány ve formě xml souborů, avšak tyto soubory bude možné zaslat pouze pomocí systému REGIS a nebude již možné je předávat na datovém nosiči nebo e-mailem. Ačkoliv bylo snahou ČNB minimalizovat změny ve struktuře xml souborů, k některým menším úpravám přesto došlo, a to především z důvodu napojení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí na základní registry veřejné správy. Níže naleznete nová schémata struktury xml rozhraní pro validaci hromadných podání pro nové žádosti a pro hlášení změn a rovněž popis těchto xml.

Nový je v systému REGIS způsob autentizace osoby podávající žádost. Autentizace je zde zajištěna prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu. Žádost prostřednictvím REGIS má povahu podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání žádosti bez elektronického podpisu není možné.

ČNB si uvědomuje, že přechod na nový systém bude vyžadovat rovněž změny ve interních procesech a systémech pojišťovacích zprostředkovatelů a bude se proto snažit v maximální možné míře poskytovat věcnou i technickou podporu. Jako pomoc při konsolidaci identifikačních údajů (zejména adres) nabízí zaslání elektronického výpisu s identifikačními údaji navázanými na základní registry veřejné správy u VPA, VPZ a PPZ, se kterými aktuálně pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje. Žádosti o poskytnutí těchto dat je možné zasílat na adresu registrace.subjektu@cnb.cz. Do předmětu zprávy je nutné zadat text „Žádost o údaje o pojišťovacích zprostředkovatelích – IČO zastoupeného“.

Veškeré detailní informace týkající se přípravy na zahájení provozu nového informačního systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele budou také postupně zveřejňovány na internetových stránkách České národní banky v sekci Dohled a regulace/Výkon činnosti/Povolovací a schvalovací řízení/Pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí. ČNB proto doporučuje tuto internetovou stránku průběžně sledovat. Zde bude rovněž oznámeno reálné spuštění nového systému, do té doby probíhají registrace pojišťovacích zprostředkovatelů i nadále prostřednictvím informačního systému ISPOZ.

Zdroj: www.cnb.cz


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———