Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Čím se zabýváme...

COMPLIANCE

Průběžná nezávislá vnitřní kontrola ve finanční instituci, jejímž cílem je zajistit dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů finanční instituce. 

 

VNITŘNÍ AUDIT

Nezávislá, objektivní ujišťovací činnost zaměřená na odhalování nedostatků a rizik ve finanční instituci, která předkládá doporučení k zajištění nápravy zjištěných nedostatků a eliminaci rizik a dohlíží na jejich přijetí a realizaci. 

 

COMPLIANCE & VNITŘNÍ AUDIT

Compliance a vnitřní audit jsou základními prvky vnitřní kontroly ve finančních institucích.

Jejich úkolem je nezávislý a objektivní dohled a kontrola nad dodržováním povinností stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy finanční instituce, reporting zjištěných nedostatků a rizik vedení finanční instituce a dohled nad přijetím a realizací vhodných opatření k nápravě s cílem zabezpečit efektivní řídicí a kontrolní systém finanční instituce a minimalizovat tak rizika spojená s její činností. 

Postavení obou činností je stanoveno právními předpisy upravujícími pravidla poskytování jednotlivých finančních služeb (investiční služby / pojištění / kolektivní investování / platební služby / aj.) 

 

 

 

———


———
———