Go to: Langugae | Contents | Main menu | Header


Aktuálně

Intra-day obchodování a jeho rizika

Intra-day investování je určeno pouze pokročilým, zkušeným investorům. Česká národní banka upozorňuje všechny investory na níže uvedené skutečnosti a současně je tímto vyzývá k obezřetnosti při rozhodování o této investiční strategii. Je důležité mít stále na zřeteli, že intra-day obchodování může také vést k velkým a rychlým finančním ztrátám.

Podrobnosti k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele

I. Obecný přístup a očekávání ČNB v návaznosti na čl. 6 úředního sdělení ČNB ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele, částka 15/2010 ze dne 3. září 2010, předpokládá, že pojišťovací zprostředkovatel vykonávající zprostředkovatelskou činnost svými zaměstnanci nebo podřízenými pojišťovacími zprostředkovateli nastaví, v souladu se svojí povinností jednat s odbornou péčí, náležité vnitřní kontrolní mechanismy, a to ve vztahu ke kontrole takto prováděné zprostředkovatelské činnosti. Tyto kontrolní mechanismy by měly být adekvátní rozsahu distribuční sítě, druhům pojištění, které pojišťovací zprostředkovatel sjednává a počtu pojišťoven, pro které pojišťovací zprostředkovatel vykonává svoji činnost. Pojišťovací zprostředkovatelé by měli při uzavírání smluv s podřízenými pojišťovacími zprostředkovateli, popř. zaměstnanci a při nastavení svého vnitřního kontrolního systému vzít v úvahu skutečnost, že tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, popř. zaměstnanci, jednají jejich jménem a na jejich účet.

Updates

———
Call us at +420 739 529 508
The form has not been sent. Please, check the fields marked red.
The form has been successfully sent.
———
———