Go to: Langugae | Contents | Main menu | Header


Aktuálně

Kdy se finanční služba považuje za poskytnutou v České republice?

Právní předpisy upravující činnost právnických osob, nad kterými vykonává dohled Česká národní banka, podmiňují možnost poskytovat finanční služby v České republice získáním veřejnoprávního oprávnění. Toto oprávnění může mít podobu povolení, licence nebo registrace (dále jen „povolení“) pro tuzemské osoby a pro zahraniční osoby, které nepožívají výhod jednoho povolení platného v rámci celého Evropského hospodářského prostoru. Zahraničním osobám z členských států Evropského hospodářského prostoru, které požívají výhod jednotné licence, vzniká takové oprávnění na základě notifikace.

Updates

———
Call us at +420 739 529 508
The form has not been sent. Please, check the fields marked red.
The form has been successfully sent.
———
———