Go to: Langugae | Contents | Main menu | Header


Aktuálně Back to the news list

Někteří finanční zprostředkovatelé nabízejí nevhodné produkty

„ČNB dlouhodobě a intenzivně usiluje o úpravu pravidel pro finanční zprostředkování a v tomto směru je připravena pokračovat ve vylepšování regulace a výkonu dohledu i nadále,“ uvedl viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík, do jehož gesce patří dohled nad finančním trhem.

U pojišťovacích zprostředkovatelů se ČNB často setkává s klamavým přirovnáváním investičního životního pojištění ke spoření. Klienti si pak např. nesprávně myslí, že při předčasném zrušení pojištění dostanou zpět své vložené finanční prostředky i s úroky. Ve skutečnosti však obdrží pouze tzv. odkupné, což je částka, která může být výrazně nižší než zaplacené pojistné.

K nejčastějším prohřeškům některých investičních zprostředkovatelů patří zejména podněcování zákazníků k nadměrnému obchodování. Zákazníkům doporučují provádění častých obchodů bez zjevné investiční strategie, díky čemuž mohou maximalizovat poplatky a provize za takto uskutečněné obchody.

ČNB v prvním pololetí 2013 uložila pojišťovacím zprostředkovatelům pokuty v celkové výši 3 miliony korun (za celý rok 2012 jim uložila pokuty v hodnotě 10 milionů korun). Hodnoty 3 milionů korun dosáhly v tomto období také pokuty uložené investičním zprostředkovatelům (v roce 2012 to byly celkem 2 miliony korun).

Vedle pokuty může ČNB zprostředkovatelům uložit i nápravné opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků. V pravomoci ČNB není rozhodnout o odškodnění pro klienty, ti se se svými nároky musí sami obrátit na soud.

„Vzhledem k tomu, že sjednáním finančních produktů lidé rozhodují o své finanční budoucnosti, měli by jejich výběr důkladně zvážit,“ uvedla členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová, která dohlíží na ochranu spotřebitele na finančním trhu a na sankční a licenční řízení. Lidé by se neměli například spoléhat pouze na ústní sdělení finančních zprostředkovatelů a bez důkladného uvážení podepisovat dokumenty, kterým nerozumí nebo které si nepřečetli.

K 30. červnu 2013 bylo u ČNB registrováno celkem 151 794 pojišťovacích zprostředkovatelů a 7 771 investičních zprostředkovatelů.

Více informací naleznete na: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2013/20130827_tk_financni_zprostredkovatele.html

Zdroj: www.cnb.cz


Updates

———
Call us at +420 739 529 508
The form has not been sent. Please, check the fields marked red.
The form has been successfully sent.
———
———