Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Pojištění

ČNB – Česká národní banka, orgán dohledu nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, internetová adresawww.cnb.cz.

FAÚ - Finančně analytický útvar ministerstva financí.

Odpovědný zástupce - je fyzická osoba, která odpovídá za dodržování právních předpisů se vztahem k provozované činnosti pojišťovacího zprostředkovatele – právnické osoby (s výjimkou vázaného nebo podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele).

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu ust. § 6 Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Pojistné - úplata za soukromé pojištění.

Pojistné plnění - peněžité plnění oprávněné osobě po vzniku pojistné události.

Pojišťovací agent - fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu ust. § 7 Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Pojišťovací makléř - fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu ust. § 8 Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Pojišťovací zprostředkovatel - právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika - fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu ust. § 9. Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může na území České republiky provozovat na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby.

Registr - registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedený ČNB.

Roční výkaz činnosti – dokument, který na roční bázi předkládá pojišťovací agent a pojišťovací makléř ČNB a který obsahuje náležitosti stanovené Zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a vyhláškou č.  582/2004 Sb.

Tipař - osoba, která v obecné rovině zjistí zájem osoby o případné uzavření pojistné smlouvy, resp. zájem o pojištění konkrétního pojistného nebezpečí, a tuto informaci společně s kontaktními údaji zájemce předá pojišťovacímu zprostředkovateli.

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu ust. § 5 Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Vyhláška č. 582/2004. Sb. - Vyhláška č. 582/2004. Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Výhradní pojišťovací agent - fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu ust. § 6a Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích – Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví - odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———