Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Platební služby

Platební instituce - právnická osoba, která je oprávněna poskytovat platební služby na základě povolení k činnosti platební instituce, které jí udělila Česká národní banka.

Instituce elektronických peněz - právnická osoba, která je oprávněna vydávat elektronické peníze na základě povolení k činnosti instituce elektronických peněz, které jí udělila Česká národní banka.

Platební transakce - vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků.

Platební účet - účet, který slouží k provádění platebních transakcí.

Peněžní prostředky - bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze.

Platební prostředek - zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz.

Bezhotovostní obchod s cizí měnou - nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní prostředky od   uživatele přijaty nebo uživateli dány k dispozici bezhotovostně.

Inkaso - převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli.

Plátce - uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce.

Příjemce - uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici.

Spotřebitel - každá fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo vydavatelem nebo s nimi jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti anebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Platební příkaz - pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení platební transakce.

Hybridní instituce - platební instituce nebo instituce elektronických peněz, která vykonává i jiné podnikatelské činnosti než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona.

Den valuty - okamžik, ke kterému je platební transakce evidována pro potřeby výpočtu úroku z peněžních prostředků na platebním účtu.

Referenční směnný kurz - směnný kurz, který se použije jako základ pro přepočet měn a který pochází z veřejně přístupného zdroje nebo byl poskytovatelem zpřístupněn.

Referenční úroková sazba - úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet úroku a která pochází z veřejně přístupného zdroje.

Jedinečný identifikátor - kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí.

Průměr elektronických peněz v oběhu – aritmetický průměr výše závazků vydavatele vyplývajících z elektronických peněz na konci kalendářního dne za posledních 6 kalendářních měsíců.

Zúčtování - započtení vzájemných peněžitých pohledávek, nebo splnění vzájemných peněžitých dluhů převodem peněžních prostředků.

Zákon o platebním styku – Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———