Go to: Langugae | Contents | Main menu | Header


Aktuálně Back to the news list

Nová pravidla pro investiční zprostředkovatele - MIFID II

Níže je uveden souhrn hlavních změn v činnosti investičního zprostředkovatele.

 

 1. Omezení okruhu investičních nástrojů, ke kterým IZ může poskytovat investiční služby 
 2. Omezení IZ spolupracovat pouze s tuzemskými finančními institucemi 
 3. Nová úprava poskytování investičního poradenství 
 4. Povinnost stanovení cílového trhu k distribuovaným investičním nástrojům/službám 
 5. Informační povinnosti vůči zákazníkům 
 6. Nová úprava pravidel pořizování záznamů komunikace se zákazníky / potenciálními zákazníky 
 7. Povolení/obnova povolení IZ
 8. Registrace/obnova registrace spolupracujících VZ 
 9. Nové požadavky na členy vedoucího orgánu IZ 
 10. Změna odborných předpokladů VZ a pracovníků nabízejících a poskytujících investiční služby
 11. Zajistit řízení rizik v rámci IZ
 12. Požadavky na úpravu vnitřních předpisů IZ
 13. Změna obsahové struktury Deníku IZ 
 14. Informační povinnost IZ vůči ČNB
 15. Pojištění odpovědnosti IZ
 16. Nová úprava pobídek

 

 

Pro více informací nás kontaktujte.

 

COMPLY F&L s.r.o.


Updates

———
Call us at +420 739 529 508
The form has not been sent. Please, check the fields marked red.
The form has been successfully sent.
———
———