Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Nová pravidla pro investiční zprostředkovatele - MIFID II

Dne 14. 7. 2017 nabyl vyhlášením ve Sbírce zákonů platnosti zákon 204/2017 Sb., který s účinností od 3. 1. 2018 mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“) upravující nabízení a poskytování investičních služeb. Tato novela zjednodušeně označována jako MIFID II  přináší řadu změn a nových povinností ve fungování investičních zprostředkovatelů. 

Níže je uveden souhrn hlavních změn v činnosti investičního zprostředkovatele. 

 1. Omezení okruhu investičních nástrojů, ke kterým IZ může poskytovat investiční služby 
 2. Omezení IZ spolupracovat pouze s tuzemskými finančními institucemi 
 3. Nová úprava poskytování investičního poradenství 
 4. Povinnost stanovení cílového trhu k distribuovaným investičním nástrojům/službám 
 5. Informační povinnosti vůči zákazníkům 
 6. Nová úprava pravidel pořizování záznamů komunikace se zákazníky / potenciálními zákazníky 
 7. Povolení/obnova povolení IZ
 8. Registrace/obnova registrace spolupracujících VZ 
 9. Nové požadavky na členy vedoucího orgánu IZ 
 10. Změna odborných předpokladů VZ a pracovníků nabízejících a poskytujících investiční služby
 11. Povinnost zajistit řízení rizik v rámci IZ
 12. Požadavky na úpravu vnitřních předpisů IZ
 13. Změna obsahové struktury Deníku IZ 
 14. Informační povinnost IZ vůči ČNB
 15. Pojištění odpovědnosti IZ
 16. Nová úprava pobídek

 

Pro více informací nás kontaktujte.

COMPLY F&L s.r.o.


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———