Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Aktualizace evidence smluv o doplňkovém penzijním spoření

Dne 23.6.2016 vydala ČNB aktualizované stanovisko (odpověď na kvalifikovaný dotaz), týkající se náležitostí evidence smluv o doplňkovém penzijním spoření, které aktualizuje stanovisko ČNB ze dne 13.4.2016.

Změny v evidenci smluv o DPS jsou následující:

 Evidence uzavřených smluv o DPS

  • Není třeba zaznamenávat údaj „dávky, o které bylo požádáno“
  • Není třeba zaznamenávat údaj „způsob placení příspěvku účastníka“
  •  Upřesnění obsahu evidovaného údaje „sjednaná strategie spoření“ (tj. způsob rozložení prostředků účastníka v účastnických fondech ve smyslu ust. § 3 písm. a) ZDPS včetně jednoznačné identifikace těchto fondů nebo konkrétní standardizované strategie penzijní společnosti)

 Evidence neuzavřených smluv o DPS

  •  ČNB upřesnila, že neuzavřenou smlouvou se rozumí nabídka, kterou zájemce akceptoval, ale ke vzniku doplňkového penzijního spoření nedošlo, např. protože návrh nebyl akceptován penzijní společností nebo nebyly splněny podmínky stanovené ZDPS pro vznik DPS.

 

ČNB ve stanovisku dále uvedla, že ZDPS nevylučuje možnost, že vedení evidence bude IZ vykonávat prostřednictvím jiné osoby (outsourcing, smlouva o obchodním zastoupení atp.); delegováním činnosti na jinou osobu se však nezprošťuje IZ své zákonné povinnosti vést tuto evidenci v souladu s právními předpisy.


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———