Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Změny požadavků stanovených na řídicí a kontrolní systém investičního zprostředkovatele

Přehled nových požadavků pro IZ dle Vyhlášky.

1. Ust. § 11 odst. 2 Vyhlášky stanoví nově povinnost zajistit zpětnou vysledovatelnost:
- dalších významných činností (mimo schvalovací, kontrolní a rozhodovací procesy)
- souvisejících působností a pravomocí, složení a fungování orgánů IZ a působností, pravomocí a činností jejich členů. 

2. Ust. § 11 odst. 3 Vyhlášky stanoví nově povinnost zamezit nepřiměřenému vlivu jediné osoby nebo malé skupiny osob na schvalovací, rozhodovací a kontrolní činnosti IZ.

3. Ust. § 13 Vyhlášky vymezuje působnost kontrolního orgánu IZ (např. dozorčí rada, správní rada). Kontrolní orgán alespoň jednou ročně vyhodnocuje účinnost řídicího a kontrolního systému, v rámci kontrolních působností se podílí mimo jiné na vyhodnocování činnosti compliance. 

4. Ust. § 17 odst. 4 Vyhlášky konkretizuje povinnosti řídicího orgánu IZ v oblasti zajištění stanovení, udržování a uplatňování požadavků při prokazování a prověřování požadovaných znalostí, zkušeností a důvěryhodnosti.

5. Ust. § 17 odst. 6 Vyhlášky konkretizuje povinnosti řídicího orgánu IZ. Nově je výslovně zakotvena povinnost řídicího orgánu zajistit uplatňování takových postupů, které vedou k zamezení následujících nežádoucích jevů:
- upřednostňování krátkodobých cílů v rozporu s naplňováním celkové strategie, 
- systém odměňování nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu,
- jiné postupy, které umožňují nepatřičné jednání včetně obcházení právních předpisů.

6. Podle ust. § 20 odst. 3 vyhlášky je IZ povinen vymezit své klíčové funkce. Klíčovou funkcí se rozumí „funkce, kterou takto označila povinná osoba na základě vyhodnocení významu dané funkce jako klíčového pro činnost povinné osoby.“

7. Pravidla řízení střetu zájmů dopadají dle ust. § 21 Vyhlášky nově výslovně též na osoby patřící do skupiny s IZ, na outsourcing a osoby zastupující IZ. 

8. Ust. § 23 Vyhlášky nově zdůrazňuje existenci informačních a komunikačních systémů IZ a povinnost zabezpečit možnost zpětného získání stanovených informací z informačních a komunikačních systémů i v případě, že došlo k jejich poškození.

9. Ust. § 24 odst. 1 Vyhlášky stanoví nově povinnost IZ zabezpečit dostatečnou transparentnost řídicího a kontrolního systému a řádné uveřejňování informací o tomto systému a jeho klíčových součástech.Zdroj: COMPLY F& s.r.o.

 

 


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———