Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Jedná se o první oficiální výkladové stanovisko ČNB ke správě "fondů", která dle ZISIF nepodléhá dohledu ČNB. 

O zápis do seznamu podle § 15 jsou povinni požádat ti, kdo provádějí správu majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů podle ZISIF, ale nemají povolení podle ZISIF. Toto ustanovení navazuje na čl. 3(2) až (5) směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD).

Smyslem je jednodušší režim pro správce fondů, které nejsou nabízeny veřejnosti a s ohledem na menší objem majetku nemohou představovat systémové riziko. Základní kritéria po vznik povinnosti požádat o registraci podle § 15 odst. 1 ZISIF jsou

- správa majetku odpovídající ZISIF 
- objem obhospodařovaného majetku. 

Povinnost registrace vzniká ještě před faktickým zahájením správy, týká se každého, kdo hodlá takovou správu provádět.


Správa majetku odpovídající ZISIF

Povinnost registrace má ten, kdo

(a) má sídlo v ČR 
(b) provádí podnikatelsky 
(c) společnou 
(d) správu majetku 
(e) shromážděného alespoň od více investorů 
(f) ve prospěch těchto investorů 
(g) na základě určené investiční strategie 
(h) není vyňat z působnosti ZISIF 
(i) a nepotřebuje k činnosti povolení podle ZISIF, tj. 
a. neshromažďuje prostředky od veřejnosti a 
b. nepřekračuje rozhodný limit. 

Podrobný popis jednotlivých znaků lze nalézt: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/novinky/index.html 

Zdroj: www.cnb.cz


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———